Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

A közösség erejével

  • English
  • Magyar

GdCKE közgyűlés- 2023.05.30. 17.00. óra

Meghívó Közgyűlésre

 

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 2024. május 30-án, csütörtökön 17:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart.

Helyszín: Civil Ház kertje, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

A közgyűlésre meghívunk és várunk minden tagot!

A közgyűlés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.

 

Amennyiben határozatképtelen a Közgyűlés, az eredeti Közgyűlés napjával azonos napon, az eredeti Közgyűlési meghívóban hirdetett kezdési időpontjához képest fél órával később megismételt Közgyűlést tartunk. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tárgyában, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Főbb napirendi pontok:

1.    A 2023-es év szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése

2.    Felügyelő bizottság beszámolója

3.    A 2023-es év szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása

4.    Programterv ismertetése a 2024-es évre és annak elfogadása

5.    Egyebek

A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja, vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Kérem, hogy mindenképpen jelezzétek részvételi szándékotokat és a nemleges választ is, mert a kiértesítés akkor érvényes, ha megvan hozzá az elektronikus tértivevény, azaz a visszajelzés a következő email címre: gdck.info@gmail.com, vagy a kiküldő email címére:

További jó munkát kívánok nektek a civil életben!

Gödöllő, 2024. május 13.

Szabó Csaba

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

elnöke

 
Szabó Csaba

06/30 3693 968