Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

A közösség erejével

 • English
 • Magyar

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület küldetése, tagjai

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület egy olyan szerveződés, ernyőszervezet, amely tömöríti a gödöllői bejegyzésű és érdekeltségű civil szervezeteket abból a célból, hogy egységesen léphessen fel a különböző döntési és érdekérvényesítési platformokon. Azért tevékenykedünk, hogy olyan településen éljünk, ahol a helyi társadalom minden tagját (lakosság, civil szervezetek, kis-, közép- és nagyvállalatok, közigazgatás) aktív, felelős társadalmi részvétel jellemezze. A szereplők között partneri kapcsolat és kommunikáció legyen és értékké váljon a társadalmi felelősségvállalás, valamint az aktív állampolgári részvétel.

Az Egyesület célja olyan aktív civil törekvések összehangolása, amelyek közösségi célokat szolgálnak. Célja még az aktív szemléletű közösségek és az egyéni autonómiára épülő tevékenységek összehangolása. Munkájával távlati társadalmi szükségszerűségeket kíván támogatni. Segíteni kívánja Gödöllő polgárainak valódi civil életét, az intézményes nevelést, a családi nevelést, a kultúra ápolását és az elvárt erkölcsi szint megtartását.

Tevékenységével segíti:

 • a városban működő civil szervezetek munkáját,
 • a nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési programok szervezését,
 • a tudományos adatgyűjtő és értelmező tevékenységet,
 • a kulturális tevékenységek megszervezését,
 • a gyermek- és ifjúságvédelemet, a gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet,
 • az önkormányzattal való kapcsolattartást a civil szervezetek érdekében és
 • működteti a Civil Házat.

Az Egyesület tevékenysége nem nyereségorientált. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végez. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más gödöllői szervezet, vagy polgár is részesülhessen érdekérvényesítő tevékenységéből.

Az Egyesület összefogja a helyi civil szervezeteket, partnerségben működik a helyi társadalom minden szereplőjével (lakosság, civil szervezetek, kis-, közép- és nagyvállalatok, közigazgatás) azzal a céllal, hogy előmozdítsa a lakosok aktív részvételét a városi civil élet alakításában, növelje a civil szervezetek szerepét a döntésekben, generálja a szektorok közötti akciókat a helyi problémák orvoslásában.

 

Kérjük az adójuk 1%-át felajánlani szíveskedjenek a gödöllői Civil Ház javára! Az egyesület adószáma: 19651707-1-13

 

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület tagjai (a szervezetek neve után azok képviselője): (Az egyesületekről bővebb információ a főoldal bal hasábjában a Civil szervezetek alcímnél.)

 1. Six Edit- GdCKE elnök
 2. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete – Szabó Csaba
 3. Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete – Dolányi Sándor
 4. Gödöllői Városvédő Egyesület – dr. Fülöp István
 5. Megújult Nemzedékért Alapítvány – Szabó Sándor
 6. Varbai Marianna, természetes személy
 7. Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület – Pálffy Tibor
 8. Gödöllői Kertbarátok Köre – Sebő Györgyné
 9. Weöres Sándor OKSZ Egyesület – Kecskés Judit
 10. Duflex Fotográfiai és Mozgókép Stúdió – Tóth Péter Csaba
 11. Bárd István, természetes személy
 12. Royal Rangers Egyesület – Balog Ferenc
 13. Rottmayer Barnabás, természetes személy
 14. Dr. Reindl László, természetes személy
 15. Várszegi Márton,természetes személy
 16. Életmód és Csontritkulásos Klub, Kalydy Endréné
 17. Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete – Fejéregyházi Péterné
 18. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület, Dömök Mihályné
 19. Városi Nyugdíjasok Egyesülete, Pataki Pál
 20. Vízenjárók Egyesülete, Malárik Attila
 21. Diverzitás Közhasznú Alapítvány –Csapó Beatrix
 22. KALÁSZ- Gajder Józsefné
 23. Királyi Kastély Barátainak Egyesülete- Szlávik Jánosné
 24. Mandevillené Keresztényi Gizella, természetes személy
 25. Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete – Kiss János
 26. Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete- Vanek Andrea
Hungarian