Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

A közösség erejével

  • English
  • Magyar

Gödöllői Honvéd Nyugdíjas Klub

E-mail: 
csaladlanyi@gmail.com
Elnökség: 
Lányi Aladár nya.őrnagy - elnök
Lányi Aladárné- titkár

Szervezet címe: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

Elérhetőségek:

Lányi Aladár nyá.őrnagy: 06-20-777-9098

Titkár: Lányi Aladárné: 06-20-9716727

 

Honlap, aktuális programokkal:

http://www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu/

Célkitűzések:
A Magyar Honvédség gödöllői nyugállományú katonái és azok hozzátartozói részére a Honvédelmi törvényben részükre biztosított jogosultságok érvényesítésének elősegítése. Gödöllőn és vonzáskörzetében élő honvédségi nyugállományúakkal való kapcsolattartás, tájékoztatás. Aktív részvétel Gödöllő város kulturális életében, közösség teremtése.

A szervezet története:
A Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja 25 éve, 1989-ben alakult. Ebben az évben Vass Károlyné vezetésével megalakult a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete, amelynek egyik alapító tagja volt a honvédségi klub is.
Alapító irányelv volt a klubok szuverenitásának megtartása, és egyben az Egyesület feladataiban való részvétel. A klubok önálló munkaterv alapján tevékenykednek, de beleszólhatnak az egyesület munkatervébe és azon változtathatnak is.
A Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja nyugdíjas tagjai az MH. Gödöllői Gépgyár, az MH. Híradó Technikai Üzem, a RELEK és a 2. Híradó Anyag Raktár részlegeiben dolgoztak, mint hivatásosak ill. polgári alkalmazottak és az ő családtagjaik. De voltak rendőr és helyőrségbe érkező nyugállományú katonák és azok családtagjai is. Nem mindenki lakott Gödöllőn, voltak aszódi, isaszegi, kistarcsai, de még budapesti klubtagok is.
A találkozások helye a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ volt, ahol egy termet biztosított számunkra az önkormányzat. Akkori klubvezető Kasza József nyá. őrnagy volt, a titkári teendőket Kasza Józsefné látta el. Összekötő Kiszel Istvánné nyugalmazott főtörzsőrmester volt, aki az MH. Pest megyei Hadkiegészítő Parancsnokság Érdekvédelmi részlegénél állománykezelő volt, onnan került nyugállományba.
A klub kiemelkedő érdekvédelmi, szociális és kulturális tevékenységet végzett, együttműködve a Nyugdíjas Egyesülethez tartozó nyugdíjas klubokkal és a város intézményeivel, valamint a Hadkiegészítő Parancsnokságon keresztül a Magyar Honvédség érdekvédő szervezeteivel. A klub tevékenységét a honvédség magasabb parancsnoksága is elismerte. Többen kaptak munkájukért elismerő oklevelet, kitüntetést.
Az érdekvédelmi munka mellett éves munkaterv alapján rendszeresek voltak a színes műsorok, rendezvények, előadások, családi rendezvények, fenyő ünnepek, gyermeknapi műsorok, név- és születésnapi rendezvények. Gyakran voltak vendégeink a Hadkiegészítő Parancsnokság képviselői, akik előadásokat tartottak a Magyar Honvédségnél a rendszerváltás utáni változásokról, átszervezésekről, a nyugdíjasokat érintő kérdésekről. Ezeken a találkozásokon nagyon érdekes baráti beszélgetéseket folytattunk a különböző parancsnoki beosztásokból nyugállományba helyezett klubtagokkal, természetesen terített asztalok mellett.
A színes klubéletet kiegészítette az évente megszervezett kirándulások, melyekhez támogatást kaptunk a nyugdíjasok volt munkahelyeitől. Így eljutottunk valamennyi szomszédos országba a délszláv országok kivételével. Főként történelmi emlékhelyeket, várakat, kastélyokat, emlékműveket, szép tájakat, történelmi személyek sírhelyeit, hazánk és a szomszédos országok szép helyeit kerestük fel. Sok szép emlékünk fűződik ezekhez a kirándulásokhoz. Soha nem felejtjük idegenvezetőnk ezirányú odaadó munkáját, a magas színvonalú előadásokat és a kedves fogadásokat a vendéglátó országok részéről.
A Helyőrségi Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja vezetősége sok éven át látta el a klub vezetői munkáját, és végezte a klubfeladatokat. Különösen nehéz munka nehezedett Kasza Józsefné titkárra, mivel férje, Kasza József nyá. őrnagy klubvezetőnk egészségi okokból csak részlegesen tudta ellátni feladatát, főként a kapcsolattartás területén segítette a klub tevékenységét. Így Kasza Józsefné (Marikának) elévülhetetlen érdemei vannak a klubért végzett alázatos munkájában.
A kétezres évek elején ő is egyre nehezebben végezte feladatait. Egyre nagyobb mértékben szorult a klubtagság önzetlen segítségére. Megrendüléssel vettük a szomorú hírt 2004. őszén, hogy Marika váratlanul elhunyt.
Ezután Szalkai Lajos nyá. alezredest választottuk meg klubvezetőnek, aki 2006-ban sajnos elhunyt. Karádi László nyá. alezredes betegen vállalta el a klub vezetését. Élete utolsó szakaszában nagymértékben szorult felesége, Ilonka segítségére, aki beteg férje ápolása mellett önzetlenül végezte a klubfeladatokat a klubtagság segítségével. 2008-ban Karádi László klubvezetőnket is elveszítettük. A klubunk vezető nélkül maradt, de a tagság ezekben az években is tartotta egymással a kapcsolatot, segítettük egymást, amiben kellett.
2013-ban Vass Károlyné, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke felkérte Szurdok György nyá. alezredest a klub vezetésére.
Egy hónapos előkészítő munka után sikerült értesíteni a tagokat, akik nagy érdeklődét tanúsítottak, és szívesen vették a megkeresést. Végül 19 fő jelent meg 2013. január 31-én az első gyűlésen, ahol a tagság megválasztotta a 3 fős vezetőséget. Elnök Szurdok György nyá. alezredes, elnökhelyettes Tóth Péter nyá. alezredes, és a titkár Léber Istvánné lett.
A gyűlésen elhangzott, hogyha lehetséges, akkor szívesen csatlakoznánk az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához. Még ez év március 19-én részt vettünk a Klubtanács ülésén, ahol bemutattuk a klubot. A bemutatkozás után egyhangú igen szavazással megtörtént csatlakozásunk a 26 tagozatból álló klub közösségéhez. Az év folyamán egy-egy főt delegáltunk a szociális és kegyeleti, valamint a közművelődési bizottságába. Továbbra is aktív tagjai vagyunk a Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesületnek.

A MH. Gödöllői Nyugállományúak klubja programja:
Minden évben éves programterv alapján működünk. Előadókat kérünk fel, akik előadásukkal színesítik a klubdélutánjainkat, tagjaink vetítéssel egybekötött beszámolókat tartanak életük eseményeiről, élményeikről, kirándulásokról. Részt vettünk az MH. Személyügyi Nyugdíjas Tagozat által szervezett kirándulásokon Bogácson és Csopakon, megtekintettük a Cserkészkiállítást, a Királyi Várót. Megemlékeztünk az I. világháború 100. évfordulójáról egy színes műsorral, és megcsodáltuk a Fotókiállítást. Ünnepeinket méltóképpen megünnepeljük, hol zenész-táncos vidámsággal, máskor az ünnep szellemében megható megemlékezéssel.
Mindig köszöntjük tagjainkat születés-és névnapjukon, nőtársainkat a Nemzetközi Nőnapon.
Felvettük a kapcsolatot a gödöllői helyőrség parancsnoksággal is.
A klub létszáma folyamatosan növekszik, ma már eléri a 45 főt.

A klubunk minden hónap harmadik csütörtökén, délután 14:00 órakor tartja összejövetelét a gödöllői Civil Házban.

Bízunk abban, hogy tagságunk aktívan és szívesen vesz részt a klubunk munkájában.

A visszaemlékezést készítette: Mátrai Ferencné (Terike) T: 415-245
Kapcsolattartó: Mátrai Zsuzsa T: 20/971-4746 Email: zsuzsa.matrai1952@gmail.com