Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

A közösség erejével

  • English
  • Magyar

GdCKE KÖZGYŰLÉS- Meghívó-2023.05.31. 17.00. óra

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 2023. május 31-én, szerdán 17:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart. Helyszín: Civil Ház kertje, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

A közgyűlésre meghívunk és várunk minden tagot! A közgyűlés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.

Amennyiben határozatképtelen a Közgyűlés, az eredeti Közgyűlés napjával azonos napon, az eredeti Közgyűlési meghívóban hirdetett kezdési időpontjához képest fél órával később megismételt Közgyűlést tartunk. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tárgyában, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Főbb napirendi pontok:

  • 1. A 2022-es év szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése
  • 2. Felügyelő bizottság beszámolója
  • 3. A 2022-es év szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
  • 4. Programterv ismertetése a 2023-as évre és annak elfogadása
  • 5. Egyebek

A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja, vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Kérem, hogy mindenképpen jelezzétek részvételi szándékotokat és a nemleges választ is, mert a kiértesítés akkor érvényes, ha megvan hozzá az elektronikus tértivevény, azaz a visszajelzés a következő email címre: gdck.info@gmail.com, vagy a kiküldő email címére.

További jó munkát kívánok nektek a civil életben!

Szabó Csaba, elnök,  Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület

Gödöllő, 2023. május 15.