Gödöllői Honvéd Nyugdíjas Klub

  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM gck_term_node r INNER JOIN gck_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN gck_vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN gck_term_data tac_td ON t.tid = tac_td.tid WHERE (t.tid IN (0, 6) OR tac_td.vid NOT IN (4)) AND ( r.vid = 409 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /webroot/www.godolloi-civilek.hu/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 633.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT node.nid AS nid, node_data_field_esem_ido.field_esem_ido_value AS node_data_field_esem_ido_field_esem_ido_value, node_data_field_esem_ido.field_esem_ido_value2 AS node_data_field_esem_ido_field_esem_ido_value2, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node.title AS node_title, node_revisions.body AS node_revisions_body, node_revisions.format AS node_revisions_format FROM gck_node node LEFT JOIN gck_content_field_esem_tag node_data_field_esem_tag ON node.vid = node_data_field_esem_tag.vid INNER JOIN gck_node node_node_data_field_esem_tag ON node_data_field_esem_tag.field_esem_tag_nid = node_node_data_field_esem_tag.nid LEFT JOIN gck_content_field_esem_ido node_data_field_esem_ido ON node.vid = node_data_field_esem_ido.vid LEFT JOIN gck_node_revisions node_revisions ON node.vid = node_revisions.vid INNER JOIN gck_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'tac_lite') OR (na.gid = 6 AND na.realm = 'tac_lite'))) AND ( (node.status <> 0 OR (node.uid = 0 AND 0 <> 0) OR 0 = 1) AND (node.type in ('esemeny')) AND (node_data_field_esem_tag.field_esem_tag_nid = 409) AND (node.type = 'esemeny') )ORDER BY node_data_field_esem_ido_field_esem_ido_value DESC LIMIT 0, 10 in /webroot/www.godolloi-civilek.hu/web/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 771.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM gck_blocks b LEFT JOIN gck_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'cti_flex' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /webroot/www.godolloi-civilek.hu/web/modules/block/block.module on line 433.

Magyar Honvédség Gödöllői Nyugállományúak Klubja
Szervezet címe: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Elérhetőségek:
Elnök: Szurdok György nyá. alezredes 06-30/448-0748 gyorgyszurdok@gmail.com
Elnökhelyettes: Papcsák Sándor nyá. zászlós 06-30/466-9110
Titkár: Léber Istvánné 06-30/622-3254

Honlap, aktuális programokkal:
http://www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu/

Célkitűzések:
A Magyar Honvédség gödöllői nyugállományú katonái és azok hozzátartozói részére a Honvédelmi törvényben részükre biztosított jogosultságok érvényesítésének elősegítése. Gödöllőn és vonzáskörzetében élő honvédségi nyugállományúakkal való kapcsolattartás, tájékoztatás. Aktív részvétel Gödöllő város kulturális életében, közösség teremtése.
A szervezet története:
A Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja 25 éve, 1989-ben alakult. Ebben az évben Vass Károlyné vezetésével megalakult a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete, amelynek egyik alapító tagja volt a honvédségi klub is.
Alapító irányelv volt a klubok szuverenitásának megtartása, és egyben az Egyesület feladataiban való részvétel. A klubok önálló munkaterv alapján tevékenykednek, de beleszólhatnak az egyesület munkatervébe és azon változtathatnak is.
A Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja nyugdíjas tagjai az MH. Gödöllői Gépgyár, az MH. Híradó Technikai Üzem, a RELEK és a 2. Híradó Anyag Raktár részlegeiben dolgoztak, mint hivatásosak ill. polgári alkalmazottak és az ő családtagjaik. De voltak rendőr és helyőrségbe érkező nyugállományú katonák és azok családtagjai is. Nem mindenki lakott Gödöllőn, voltak aszódi, isaszegi, kistarcsai, de még budapesti klubtagok is.
A találkozások helye a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ volt, ahol egy termet biztosított számunkra az önkormányzat. Akkori klubvezető Kasza József nyá. őrnagy volt, a titkári teendőket Kasza Józsefné látta el. Összekötő Kiszel Istvánné nyugalmazott főtörzsőrmester volt, aki az MH. Pest megyei Hadkiegészítő Parancsnokság Érdekvédelmi részlegénél állománykezelő volt, onnan került nyugállományba.
A klub kiemelkedő érdekvédelmi, szociális és kulturális tevékenységet végzett, együttműködve a Nyugdíjas Egyesülethez tartozó nyugdíjas klubokkal és a város intézményeivel, valamint a Hadkiegészítő Parancsnokságon keresztül a Magyar Honvédség érdekvédő szervezeteivel. A klub tevékenységét a honvédség magasabb parancsnoksága is elismerte. Többen kaptak munkájukért elismerő oklevelet, kitüntetést.
Az érdekvédelmi munka mellett éves munkaterv alapján rendszeresek voltak a színes műsorok, rendezvények, előadások, családi rendezvények, fenyő ünnepek, gyermeknapi műsorok, név- és születésnapi rendezvények. Gyakran voltak vendégeink a Hadkiegészítő Parancsnokság képviselői, akik előadásokat tartottak a Magyar Honvédségnél a rendszerváltás utáni változásokról, átszervezésekről, a nyugdíjasokat érintő kérdésekről. Ezeken a találkozásokon nagyon érdekes baráti beszélgetéseket folytattunk a különböző parancsnoki beosztásokból nyugállományba helyezett klubtagokkal, természetesen terített asztalok mellett.
A színes klubéletet kiegészítette az évente megszervezett kirándulások, melyekhez támogatást kaptunk a nyugdíjasok volt munkahelyeitől. Így eljutottunk valamennyi szomszédos országba a délszláv országok kivételével. Főként történelmi emlékhelyeket, várakat, kastélyokat, emlékműveket, szép tájakat, történelmi személyek sírhelyeit, hazánk és a szomszédos országok szép helyeit kerestük fel. Sok szép emlékünk fűződik ezekhez a kirándulásokhoz. Soha nem felejtjük idegenvezetőnk ezirányú odaadó munkáját, a magas színvonalú előadásokat és a kedves fogadásokat a vendéglátó országok részéről.
A Helyőrségi Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja vezetősége sok éven át látta el a klub vezetői munkáját, és végezte a klubfeladatokat. Különösen nehéz munka nehezedett Kasza Józsefné titkárra, mivel férje, Kasza József nyá. őrnagy klubvezetőnk egészségi okokból csak részlegesen tudta ellátni feladatát, főként a kapcsolattartás területén segítette a klub tevékenységét. Így Kasza Józsefné (Marikának) elévülhetetlen érdemei vannak a klubért végzett alázatos munkájában.
A kétezres évek elején ő is egyre nehezebben végezte feladatait. Egyre nagyobb mértékben szorult a klubtagság önzetlen segítségére. Megrendüléssel vettük a szomorú hírt 2004. őszén, hogy Marika váratlanul elhunyt.
Ezután Szalkai Lajos nyá. alezredest választottuk meg klubvezetőnek, aki 2006-ban sajnos elhunyt. Karádi László nyá. alezredes betegen vállalta el a klub vezetését. Élete utolsó szakaszában nagymértékben szorult felesége, Ilonka segítségére, aki beteg férje ápolása mellett önzetlenül végezte a klubfeladatokat a klubtagság segítségével. 2008-ban Karádi László klubvezetőnket is elveszítettük. A klubunk vezető nélkül maradt, de a tagság ezekben az években is tartotta egymással a kapcsolatot, segítettük egymást, amiben kellett.
2013-ban Vass Károlyné, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke felkérte Szurdok György nyá. alezredest a klub vezetésére.
Egy hónapos előkészítő munka után sikerült értesíteni a tagokat, akik nagy érdeklődét tanúsítottak, és szívesen vették a megkeresést. Végül 19 fő jelent meg 2013. január 31-én az első gyűlésen, ahol a tagság megválasztotta a 3 fős vezetőséget. Elnök Szurdok György nyá. alezredes, elnökhelyettes Tóth Péter nyá. alezredes, és a titkár Léber Istvánné lett.
A gyűlésen elhangzott, hogyha lehetséges, akkor szívesen csatlakoznánk az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához. Még ez év március 19-én részt vettünk a Klubtanács ülésén, ahol bemutattuk a klubot. A bemutatkozás után egyhangú igen szavazással megtörtént csatlakozásunk a 26 tagozatból álló klub közösségéhez. Az év folyamán egy-egy főt delegáltunk a szociális és kegyeleti, valamint a közművelődési bizottságába. Továbbra is aktív tagjai vagyunk a Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesületnek.
A MH. Gödöllői Nyugállományúak klubja programja
Minden évben éves programterv alapján működünk. Előadókat kérünk fel, akik előadásukkal színesítik a klubdélutánjainkat, tagjaink vetítéssel egybekötött beszámolókat tartanak életük eseményeiről, élményeikről, kirándulásokról. Részt vettünk az MH. Személyügyi Nyugdíjas Tagozat által szervezett kirándulásokon Bogácson és Csopakon, megtekintettük a Cserkészkiállítást, a Királyi Várót. Megemlékeztünk az I. világháború 100. évfordulójáról egy színes műsorral, és megcsodáltuk a Fotókiállítást. Ünnepeinket méltóképpen megünnepeljük, hol zenész-táncos vidámsággal, máskor az ünnep szellemében megható megemlékezéssel.
Mindig köszöntjük tagjainkat születés-és névnapjukon, nőtársainkat a Nemzetközi Nőnapon.
Felvettük a kapcsolatot a gödöllői helyőrség parancsnoksággal is.
A klub létszáma folyamatosan növekszik, ma már eléri a 45 főt.
A klubunk minden hónap harmadik csütörtökén, délután 14 órakor tartja összejövetelét a gödöllői Civil Házban.
Bízunk abban, hogy tagságunk aktívan és szívesen vesz részt a klubunk munkájában.
A visszaemlékezést készítette: Mátrai Ferencné (Terike) T: 415-245
Kapcsolattartó: Mátrai Zsuzsa T: 20/971-4746 Email: matrai.zsuzsa@upcmail.hu

Szurdok György nyá. alezredes
elnök

(c) Cornelius 2010