Városi civil pályázat határidő: március 31.

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.

1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizár ólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.

4. A pályázók köre:
- Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő (esetleg gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban befogadni. Dátum, aláírás és pecsét kötelező eleme a pályázat benyújtásának. Ha a civil szervezet nem bejegyzett, akkor is tud pályázni bejegyzett szervezeten keresztül. Ebben az esetben szükséges a bejegyzett szervezet és a nem bejegyzett szervezet aláírása együttesen, pecsétje is a pályázati adatlapon.

6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Támogatási összkeret összege: 4.000 E Ft.

7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek köre.

8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2017. január 01 - 2017. december 31-ig.

9. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás" aláírását követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2018. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet):
2017. március 31. (péntek) 12 óra

A pályázatokat 1 példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
A pályázati adatlap 2017. március 06-tól beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest Bank volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).

11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.

12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: 2017. április 27. (csütörtök)
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek (kizáró ok).

13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mailben és/vagy levélben 2017. május 02-ig.

14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.), vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-70/886-8706 –os telefonszámon.
 

(c) Cornelius 2010