A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület küldetése, tagjai

Címkék:

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
egy olyan szerveződés, ernyőszervezet, amely tömöríti a gödöllői bejegyzésű és érdekeltségű civil szervezeteket abból a célból, hogy egységesen léphessen fel a különböző döntési és érdekérvényesítési platformokon.

Azért tevékenykedünk, hogy olyan településen éljünk, ahol a helyi társadalom minden tagját (lakosság, civil szervezetek, kis-, közép- és nagyvállalatok, közigazgatás) aktív, felelős társadalmi részvétel jellemezze. A szereplők között partneri kapcsolat és kommunikáció legyen és értékké váljon a társadalmi felelősségvállalás, valamint az aktív állampolgári részvétel.

Az Egyesület célja olyan aktív civil törekvések összehangolása, amelyek közösségi célokat szolgálnak. Célja még az aktív szemléletű közösségek és az egyéni autonómiára épülő tevékenységek összehangolása. Munkájával távlati társadalmi szükségszerűségeket kíván támogatni.
Segíteni kívánja Gödöllő polgárainak valódi civil életét, az intézményes nevelést, a családi nevelést, a kultúra ápolását és az elvárt erkölcsi szint megtartását.

Tevékenységével segíti:
• a városban működő civil szervezetek munkáját,
• a nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési programok szervezését,
• a tudományos adatgyűjtő és értelmező tevékenységet,
• a kulturális tevékenységek megszervezését,
• a gyermek- és ifjúságvédelemet, a gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet,
• az önkormányzattal való kapcsolattartást a civil szervezetek érdekében és
működteti a civil házat.

Az Egyesület tevékenysége nem nyereségorientált. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végez. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más gödöllői szervezet, vagy polgár is részesülhessen érdekérvényesítő tevékenységéből.

Az Egyesület összefogja a helyi civil szervezeteket, partnerségben működik a helyi társadalom minden szereplőjével (lakosság, civil szervezetek, kis-, közép- és nagyvállalatok, közigazgatás) azzal a céllal, hogy előmozdítsa a lakosok aktív részvételét a városi civil élet alakításában, növelje a civil szervezetek szerepét a döntésekben, generálja a szektorok közötti akciókat a helyi problémák orvoslásában.

Kérjük az adójuk 1 %-át felajánlani szíveskedjenek a gödöllői Civil ház javára.
Az egyesület adószáma: 19651707-1-13


A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület tagjai (a szervezetek neve után azok képviselője):
(Az egyesületekről bővebb információ a főoldal bal hasábjában a Civil szervezetek alcímnél.)

1. Diverzitás Közhasznú Alapítvány – Neuberger-Vass Rita
2. Duflex Fotográfiai és Mozgókép Stúdió – Tóth Péter Csaba
3. Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete – Kiss János
4. Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete – dr. Koleszár Józsefné
5. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete – Szabó Csaba
6. Gödöllői Kertbarátok Köre – Sebő Györgyné
7. Gödöllői Városvédő Egyesület – dr. Fülöp István
8. Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete – Dolányi Sándor
9. Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület – Pálffy Tibor
10. Megújult Nemzedékért Alapítvány – Rottmayer Barnabás, Szabó Sándor
11. Royal Rangers Egyesület – Balog Ferenc
12. Segítség Közalapítvány – Six Edit
13. Socius Kör Közhasznú Egyesület – Tóth Győzőné
14. Weöres Sándor OKSZ Egyesület – Kecskés Judit
15. Garoda Klub - Várszegi Márton


16. Bárd István
17. Jánoskáné Varga Julianna
18. Varbai Marianna(c) Cornelius 2010